Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Algemene voorwaarden

 1. Door het plaatsen van een bestelling verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Flirt.
 2. Geef bij een ringmaat de maat goed door, verkeerd opgemeten maten zijn voor eigen rekening, bij twijfel altijd even contact opnemen.
 3. De kleuren van de sieraden op de website kunnen, door uw beeldscherm, afwijken van de werkelijke kleur. Ook werken wij met natuurlijke edelstenen waardoor kleurverschil altijd mogelijk is. Op kleurafwijking kunnen de sieraden niet retour worden gezonden. Wil je het zeker weten, dan kan je beter langs komen in de winkel om te kijken.
 4. Behandel je sieraden met zorg, op ernstig beschadigde sieraden door verkeerd gebruik wordt geen service verleend.
 5. Sommige sieraden zijn uniek, een reservering geeft geen recht op eigendom.
 6. De prijzen op de website zijn inclusief 19% btw maar ecxlusief verzendkosten.
 7. Sieraden worden altijd verzekerd opgestuurd.
 8. De sieraden zijn handgemaakt, hierdoor is elk stuk uniek en kan dus afwijken van de foto (ze zijn natuurlijk wel even mooi!)
 9. Omdat de sieraden handgemaakt zijn, hebben ze een levertijd. We doen altijd ons best om op tijd te leveren maar dit is soms door overmacht niet haalbaar. Houd hiermee rekening als het gaat om een cadeau of verrassing. Te laat geleverde sieraden vinden we spijtig maar is geen reden tot retour. (En als je het sieraad ontvangen hebt, wil je er waarschijnlijk toch geen afstand meer van doen) 
 10. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Voor zover er sprake is van een (dreigende) overschrijding van een leveringstermijn, zal Flirt zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om alsnog aan de termijn te voldoen.
 11. Bestellingen kunnen ook opgehaald worden, dan betaal je uiteraard geen verzendkosten.
 12. Alle, op deze website vermelde, aanbiedingen of kortingsacties zijn vrijblijvend en zo lang de voorraad strekt.

Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Flirt ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Flirt gehouden is tot enige schadevergoeding.Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Flirt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (zijnde omstandigheden die buiten de controle van Flirt vallen, zoals bijvoorbeeld, doch zonder daartoe beperkt te zijn, stakingen en voorraadproblemen bij leveranciers van Flirt of logistieke onmogelijkheden bij de door Flirt ingeschakelde bedrijven).

Retourneren

 1. Sieraden die speciaal voor jou gemaakt en/of aangepast zijn kan je niet retour zenden. Het is natuurlijk wel mogelijk om het sieraad aan te laten passen wanneer het niet geheel naar wens is, dit kan je binnen twee dagen, na ontvangst, met opgaaf van redenen met Flirt bespreken.
 2. Wanneer je een sieraad helemaal retour wilt sturen, horen wij dit graag, met opgaaf van redelijke redenen, binnen twee dagen na ontvangst.

Flirt bepaalt of de aangevoerde reden aannemelijk is. Mochten we overeenkomen dat u de bestelling retour kunt zenden, houd er dan rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd. Ditzelfde geldt voor niet gemelde of beschadigde retourzendingen.